Prezydent RP w dniu 09 czerwca 2015 roku podpisał Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne.
Nowe przepisy umiejętnie stosowane pozwolą uratować wiele przedsiębiorstw zagrożonych kryzysem.

Dla zapewnienie specjalistycznej obsługi tychże szczególnych i różnorakich postępowań restrukturyzacyjnych współpracujemy z:

PMR Restrukturyzacje SA

Doradcy Restrukturyzacji PMR przygotowują analizy i awaryjne procedury restrukturyzacyjne, by w pełni zabezpieczyć firmę na wypadek kryzysów. Stworzenie zawczasu ?systemy szybkiego reagowania?, uchroniło już wiele firm przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi. Wynikają one m.in. z nieznajomości skutków zastosowania procedur restrukturyzacyjnych lub upadłościowych (np. bezskuteczność czynności między podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej itp.).

Podejście PMR do rozwiązywania problemów klientów opiera się na stosowaniu procedur restrukturyzacyjnych (sprawdzonych w praktyce i wdrożonych z sukcesem we innych projektach), z jednoczesnym wykorzystaniem modyfikowanych, profilowanych rozwiązań dedykowanych dla danego przedsiębiorstwa w określonej sytuacji ekonomicznej. Prawo Restrukturyzacyjne daje niezwykle wiele możliwości suplementarnego stosowania procedur. To nie tylko cztery procedury podstawowe. To wiele innych szczególnych rozwiązań ?zaszytych? w różnych miejscach ustawy podstawowej ale i w innych przepisach prawa. Dopiero umiejętne połączenie tych wszystkich narzędzi pozwala na maksymalnie efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Nasze kompetencje:

 • doradztwo restrukturyzacyjne, zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach
 • zwiększanie efektywności przedsiębiorstw
 • prawo restrukturyzacyjne, układowe, naprawcze i upadłościowe
 • zapobieganie niewypłacalności i bankructwom przedsiębiorstw
 • audyt przedsiębiorstw, określanie zakresu koniecznych zmian restrukturyzacyjnych
 • przygotowanie planów restrukturyzacyjnych i propozycji układowych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami w kryzysie
 • reprezentacja dłużników lub wierzycieli w postępowaniach i radach wierzycieli

Branże, w których działamy

 • przemysł
 • energetyka
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • sektor finansowy
 • ochrona zdrowia
 • nowe technologie
 • ubezpieczenia
 • sektor budowlany
 • sektor publiczny
 • nieruchomości
 • sprzedaż detaliczna i hurtowa
 • transport i logistyka
 • dobra konsumenckie
 • działy specjalne produkcji rolnej
O Nas w Mediach:
Rzeczpospolita "Nowa kancelaria doradców restrukturyzacji", 17 Czerwiec 2015
do góry | strona główna |