Specjalizacje.

Kancelaria Syndyków Zarządców i Likwidatorów PMR specjalizuje się w postępowaniach dotyczących relacji finansowych między przedsiębiorcami. Z licznych możliwości rozwiązywania sporów wybieramy taką , która zapewni naszemu klientowi najwyższą efektywność co często jest możliwie jedynie w przypadku zabezpieczenia przedsiębiorstwa dłużnika i jego funkcjonalności.
Nasze doświadczenie praktyczne i stale poszerzana wiedza teoretyczna pozwalają nam zaoferować najwyższe specjalistyczne kompetencje i standardy pracy w zakresie :
Przy realizacji projektu z zakresu naszej specjalizacji udaje nam się skutecznie łączyć kompetencje prawnicze i zarządcze. Korzystamy też z możliwości jakie daje współpraca ze specjalistami w zakresie zarządzania kryzysowego , interim management i turnaround management. Charakter realizowanych przez nas projektów powoduje , że są one bardzo interdyscyplinarne i wymagają stosowania wiedzy z licznych dziedzin prawa oraz doświadczenia w zarządzaniu. W zależności od oczekiwań naszych zleceniodawców , w postępowaniach w których reprezentujemy ich interesy, jesteśmy w stanie występować w różnorodnych rolach.
Zawsze jesteśmy do dyspozycji w sprawie konsultacji przy wyborze metod działania dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością oraz dla wierzyciela poszukującego optymalnej strategii działań egzekucyjnych. Spełniamy ustawowe wymogi (licencja syndyka), upoważniające nas do występowania w rolach nadzorcy sądowego, zarządcy, czy w ostateczności syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych oraz zarządcy w postępowaniu egzekucyjnym przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika.

do góry | strona główna |